Naam: Zeehos, revalidatiecentrum
Opdrachtgever: Vorm bouw, Papendrecht
Locatie: Katwijk aan Zee
Werkzaamheden: Traditioneel metselwerk met terug liggend verticaal klampwerk. Omvang ongeveer 300.000 stenen.
Bijzonderheden: Zeehos is een revalidatiecentrum voor 700 clienten. Woningen, dagbesteding en (para)medische zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Uitgevoerd: 2015/2016